Info

Paikkatietohakemisto on kaikille avoin palvelu, jolla voi tutustua Kokkolan kaupungissa kerättyihin ja ylläpidettyihin paikkatietoihin.
Palvelusta löydät aineistojen hinnat ja toimitusehdot, joiden mukaisesti voit tilata aineistoja itsellesi.


Linkkejä

• Kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010 (pdf 1.2Mt)
• Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 (pdf 1 Mt)
• Laki paikkatietoinfrastruktuurista
• Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista
• JHS 158 -suositus
• ISO 19115 -standardi (engl.)
• Paikkatietohakemisto (koko Suomi)
• Paikkatietoikkuna 


Kieli

suomeksi | på svenska | in englishTervetuloa paikkatietohakemistoon!

Tämän palvelun avulla voit selata paikkatietoaineistojen kuvailutietoja, joiden avulla aineistoihin tutustuminen ja niiden hankinta on helpompaa.

Mitä paikkatietoaineistot käsittävät? Paikkatiedolla yksistään tarkoitetaan sellaista tietoa, joka voidaan paikantaa maantieteelliseen sijaintiin. Aineistoja ovat siten karttojen lisäksi erilaiset tietokannat ja tiedostot, jotka sisältävät paikkasidonnaista tietoa.

Pääsääntöisesti palvelussa kuvatut aineistot ovat julkisia, joten ne ovat vapaasti tilattavissa korvausta vastaan. Palveluun voi silti sisältyä kuvauksia myös sellaisista aineistoista, joiden saanti on rajoitettua. Yleisenä periaattena kuitenkin on, että myös tällaisten resurssien kuvailutiedot ovat julkisesti saatavilla.