Info

GIS-registret är en tjänst öppen för alla med vilken man kan bekanta sig med Karleby stads insamlade och upprätthållna GIS-datamaterial.
I tjänsten hittar du datamaterialens pris och leveransvillkor, med vilka du kan beställa material för eget bruk.


Länkar

JHS 158 -rekommendationerna
ISO 19115 -standarden (eng.)


Språk

suomeksi | på svenska |Varför fungerar inte tjänsten i min webbläsare?

Tjänsten är testad i webbläsarna Internet Chrome, Firefox, Opera och Edge. Om inte tjänsten fungerar, prova först att uppdatera din webbläsare.

Varför kostar GIS-materialet?

GIS-materialet är huvudsakligen avgiftsbelagt. För materialet tas en avgift enligt prislistan, där man ser på materialets upprätthålls- och leveransavgifter.

Av vem lönar det sig att ställa frågor om materialet?

För varje GIS-material finns det en namngiven ansvarsperson. Övriga frågor som inte berör beställningen, lönar det sig att fråga direkt till det aktuella materialets uppehållare. Kontaktuppgifterna till det aktuella materialet hittas under rubriken: "Ylläpidosta vastaava henkilö tai organisaatio".