Info

GIS-registret är en tjänst öppen för alla med vilken man kan bekanta sig med Karleby stads insamlade och upprätthållna GIS-datamaterial.
I tjänsten hittar du datamaterialens pris och leveransvillkor, med vilka du kan beställa material för eget bruk.


Länkar

JHS 158 -rekommendationerna
ISO 19115 -standarden (eng.)


Språk

suomeksi | svenska |Anvisningar

Kommer snart...