Info

GIS-registret är en tjänst öppen för alla med vilken man kan bekanta sig med Karleby stads insamlade och upprätthållna GIS-datamaterial.
I tjänsten hittar du datamaterialens pris och leveransvillkor, med vilka du kan beställa material för eget bruk.


Länkar

JHS 158 -rekommendationerna
ISO 19115 -standarden (eng.)


Språk

suomeksi | på svenska |Välkommen till GIS-register!

Med hjälp av denna tjänst kan du bläddra fram beskrivningar av GIS-data, detta gör det lättare att bekanta sig med och införskaffa datamaterialet.

Vad omfattar GIS-materialet? Med geografisk information menas sådan information, som lokaliserar den geografiska positionen. Materialet innefattar därmed förutom kartor, också databaser och filer som innehåller positionsangiven information.

Huvudsakligen är det beskrivna materialet i tjänsten offentligt, så de kan fritt beställas mot en ersättning. Men tjänsten kan även innehålla beskrivningar på sådant material vars tillgång är begränsad. En allmän princip är att beskrivningar på sådana resurser också är offentliga.